Persondatapolitik

Godkendelse af håndtering af persondata koblet til Kartondysten, samt af overdragelse af ophavsret. Igennem den bekræftelse, som gives af læreren/pædagogen inden der lægges film/billeder op i ”Mine sider”, bekræftes:

Igennem den bekræftelse, som gives af læreren/pædagogen inden der lægges film/billeder op i ”Mine sider”, bekræftes:

* At de personer samt forældremyndighedsindehavere, hvis der er tale om børn, som ses på billeder og/eller andet materiale, som I nu sender ind til Kartondystens konkurrencer har givet samtykke til brug af personernes navne og billede, som kan komme på tale for materiale, som indsendes via Kartondystens ”Mine sider”.

* At Tetra Pak Sverige AB inden for rammerne for Kartondysten uden betaling af vederlag må bruge disse billeder og film (både i deres helhed og i uddrag) til publicering i samtlige medier samt til kopiering, bearbejdning og tilpasninger uden begrænsninger (udover at Tetra Pak Sverige AB i henhold til denne politik påtager sig ikke at gemme oplysningerne i mere end 5 år). For at undgå uklarheder må materialet anvendes uden at ophavsmand eller fotograf angives. I den udstrækning billeder eller film er taget af andre personer, bekræftes også, at disse, eller forældremyndighedsindehaverne, hvis det drejer sig om børn, har givet deres accept af dette. Personer som ses på billeder og/eller andet materiale må ikke kunne genkendes. Hvis en person alligevel kan genkendes på et foto eller andet materiale, er Tetra Pak Sverige AB berettiget til at sløre personen eller beskære fotoet eller andet materiale, så personen ikke kan genkendes, inden sådant foto eller andet materiale offentliggøres. Alternativt kan særskilt samtykke til Tetra Paks brug af fotoet eller andet materiale indhentes.

* At I har informeret de personer, samt forældremyndighedsindehavere, hvis det drejer sig om børn, som er på billeder og/eller andet materiale, at I indsender materialet via Kartondystens ”Mine sider”, og om hvordan Kartondysten indsamler, behandler og deler persondata samt hvilke rettigheder registrerede (dvs. personer, hvis persondata behandles af Kartondysten) har overfor Kartondysten i overensstemmelse med denne persondatapolitik.

* At I har indhentet og modtaget skriftligt samtykke til at behandle oplysninger om personerne på billederne/materialet, som kan komme på tale for materiale, som indsendes til Kartondysten. Hvis personer på billederne/materialet kan genkendes, hvilket de ikke bør kunne, slører eller beskærer Tetra Pak billederne/materialet, så personen ikke kan genkendes, eller indhenter særskilt samtykke inden offentliggørelse. Oplysningsgiveren skal, på begæring, være behjælpelig med at indhente sådant samtykke.

Persondatapolitik Kartondysten

Som følge af EU’s Generelle Databeskyttelsesforordning 2016/679 (GDPR), som trådte i kraft den 25. maj 2018, oplyser vi dig om, hvordan vi behandler data om dig indenfor rammerne af projektet Kartondysten.

Kartondysten respekterer din integritet og beskytter alle de oplysninger om dig, som vi behandler. Alle persondata behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse.

Ansvarlig for persondata er Tetra Pak Sverige AB, reg. nr 556054-4735, som har indgået databehandleraftale med Strobilus AB, reg. nr 556894-4291, som udfører arbejde og persondatabehandling på vegne af Tetra Pak Sverige AB angående Kartondysten.

Kategorier af persondata, vi indsamler

Kartondysten registrerer og behandler persondata for de personer, som Kartondysten har en relation til, som figurerer på billeder eller andet materiale, som offentliggøres af os, eller som vi af andre grunde vil informere om vores virksomhed. ”Persondata” er oplysninger, som identificerer dig eller som i øvrigt kan henføres til dig.

Vi indsamler de persondata, som du frivilligt afgiver, for eksempel når du kommunikerer med os via e-mail eller på andre kanaler, når du sender materiale til os, tilmelder dig konkurrencen, registrerer dig til nyhedsbrev eller deltager i evaluering af Kartondysten.

De oplysninger, det kan dreje sig om, er:

* Skolens navn, kommune, adresse, postnummer og by.
* Lærerens/pædagogens for- og efternavn, e-mailadresse samt arbejdspladsens telefonnummer samt oprettet adgangskode.
* Betegnelse på klasse, antal elever samt
* De billeder og film, som lærerne/pædagogerne lægger op på Kartondystens hjemmeside (under ”Mine sider”),hvor personer evt. kan genkendes.

Sådan anvender vi de persondata, vi indsamler og gemmer

Vi anvender de persondata, vi indsamler, til at kunne kommunikere med dig, sende nyhedsbreve og sende anden information, der er tilknyttet administrationen af konkurrencen. Billeder og film, som lærere/pædagoger lægger op på ”Mine sider” vil vi bruge til at sprede Kartondystens budskab, som er at skabe opmærksomhed og engagement omkring genanvendelse af emballage på sociale medier, såsom Facebook og Instagram, Tetra Paks fremlæggelse om bæredygtighed samt anden kommunikation om konkurrencen. Personer bør ikke kunne genkendes på billeder eller film, som lægges op på ”Mine sider”. Tetra Pak Sverige AB er berettiget til at sløre eller beskære sådanne billeder eller film inden offentliggørelse.

Vi hverken sælger, udlejer, distribuerer eller gør på anden måde dine persondata tilgængelige for tredjemand, Dog vil billeder og film, der offentliggøres i henhold til ovenstående, være tilgængelige for tredjemand på de kanaler, hvor de offentliggøres.

Vi vil kunne dele informationer med vores underleverandører og samarbejdspartnere til nedenstående formål.

Formålet med behandling af persondata

Vi behandler dine persondata af hensyn til følgende formål:

* At sprede Kartondystens budskab, som er at skabe opmærksomhed og engagement omkring genanvendelse af emballage, jf. GDPR art. 6, stk. 1, lit. f.,
* At kunne opretholde relationen til dig og at opfylde vores forpligtelser overfor dig indenfor rammerne for Kartondysten, jf. GDPR art. 6, stk. 1, lit. b.,
* At oplyse om Kartondysten og administrere Kartondysten, jf. GDPR art. 6, stk. 1, lit. f.,
* At gennemføre bedømmelse af Kartondysten, jf. GDPR art. 6, stk. 1, lit. f.,
* At udsende nyhedsbreve, hvis du har tilmeldt dig sådanne, og andre skrivelser angående Kartondysten, jf. GDPR art. 6, stk. 1, lit. a.
Du har lov til at takke nej til sådanne skrivelser ved at kontakte os her på Kartondysten.

Sådan kan vi dele de oplysninger, vi indsamler

Kun de personer (inklusive personer hos samarbejdspartnere/underleverandører), som, til ovenstående formål, har brug for at behandle persondata, har adgang til dine persondata. Ved offentliggørelse på sociale medier og andre kanaler i henhold til hvad, der fremgår i rubrikken ”Sådan anvender vi de persondata, vi indsamler og gemmer” ovenfor, vil oplysningerne være tilgængelige for tredjemand. Det kan være nødvendigt for os at give leverandører og underleverandører adgang til dine persondata, når de udfører tjenester på vores vegne.

Opbevaring

Dine persondata, for så vidt de angår skolens navn, kommune, adresse, postnummer og by, lærerens/pædagogens for- og efternavn, e-mailadresse samt arbejdspladsens telefonnummer, oprettet adgangskode, navn på klasse samt antal elever bliver gemt til de ovennævnte formål, så længe vi har en firmarelateret grund til at kontakte dig. Du kan afmelde dig fra at få informationer, materiale og invitationer fra os. Hvis du vælger at afmelde dig, stopper vi med behandlingen af dine persondata til ovennævnte formål og sletter dine persondata fra vores kontaktsystem.

Persondata, i forbindelse med film og billeder (herunder information om hvilken skole/børnehave og klasse/gruppe, der medvirker i filmen eller på billederne), bliver gemt, så længe sådanne oplysninger vurderes at være relevante for at sprede oplysninger om konkurrencen, dog højst i fem år.

Sikkerhed

Vi følger passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine persondata mod tab og uberettiget adgang. Vi gennemgår regelmæssigt vores sikkerhedspolitikker og processer for at sikre, at vores systemer er sikre og beskyttet.

Dine valg og rettigheder

Vi tager gerne imod spørgsmål og kommentarer fra dig. Du har ret til at vide, hvilke persondata, vi behandler om dig og ved forespørgsel at få en kopi af disse. Du har desuden ret til at få forkerte persondata om dig rettet og i visse tilfælde slettet. Du har ret til at gøre indsigelse mod at visse persondata om dig behandles og at kræve, at behandlingen begrænses. Bemærk venligst, at begrænsning eller sletning af dine persondata kan indebære, at vi er ude af stand til at give oplysninger, materiale og invitationer såsom ovenstående. Du har desuden ret til at få persondata om dig i et maskinlæsbart format samt at få oplysningerne overført til en anden part, som er ansvarlig for persondata. Du har ret til, til enhver tid, at tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du ikke er tilfreds med den måde, vi behandler dine persondata på, har du ret til at rapportere dette til Datatilsynet, www.datatilsynet.dk, som er den ansvarlige tilsynsmyndighed for vores behandling af persondata.

Kontakt os

Har du spørgsmål om hvordan vi behandler dine persondata, kontakt os venligst på info@kartondysten.dk

 

Kontakt os

Når du har sendt dit spørgsmål, får du svar i løbet af et par arbejdsdage.